Քաղաքային բնակավայրերում սովորաբար չի լինում այգիների, կանաչ տարածքների, պասիվ հանգստի համար նախատեսված բավարար տարածք: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները և նյութերը թույլ են տալիս լուծել այս խնդիրները  շենքերի տանիքների, տերրասաների վրա:
Այսպիսի աշխատանքների կատարումը հանդիսանում է մեր ընկերության հիմնական ուղղություններից մեկը:

Օգտագործվող նյութեր

Կանաչ տանիքների կառուցման աշխատանքներում մենք օգտագործում ենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող «BTM» և «ZinCo» ընկերությունների տեխնոլոգիաները և նյութերը:

Ինչու է պետք մեզ վստահել

Մենք օգտագործում ենք բացառապես բարձրորակ նյութեր, հուսալի, փորձված տեխնոլոգիաներ: Տրամադրում ենք երաշխիք երկար, անխափան շահագործման համար: